درباره ما

هنرکده فغانی

هنرکده فغانی صافکاری بدون رنگ در صورت بروز حادثه با توجه به قیمت بالای خودروهای لوکس مورد توجه بسیاری از صاحب این خودروها قرار گرفته است اگر که بدنه خودرو ضربه ببیند در صورتی که از یک مرکز صافکاری و استادکار ماهر و متخصص استفاده شود در صورت امکان انجام صافکاری بدون رنگ وجود خواهد داشت به طوری که تشخیص اینکه خودرو مورد نظر صافکاری شده به هیچ عنوان امکان نخواهد داشت تمام افرادی که با بورس ماشین های خودروهای لوکس آشنا هستند بدون شک با نام هنرکده فغانی آشنا هستند و هنرکده فغانی یک مرکز معتبر میباشد

هنرکده فغانی

هنرکده فغانی یک مرکز معتبر میباشد که صافکاری و رنگ و انواع برندهای معتبر خودروهای روز دنیا از جمله فروشه مرسدس بنز بی ام و تویوتا و غیره را با تبحر و مهارت بسیار بالایی انجام می دهد با توجه به مباحث مربوط به این نتیجه می رسیم که به هیچ عنوان از لحاظ منطقی صحیح نمی باشد که یک شخص هزینه بسیار گزافی را برای خرید یک ماشین لوکس تصرف نماید ولی در صورت بروز مشکل مانند ضربه بدنه خودرو خود را به دست هر مرکز رنگ و صافکاری به سفارت هنرکده فغانی که در انجام صافکاری بدون رنگ بسیار با تجربه می باشد خودروی مورد نظر را به گونه‌ای تحویل مشتری می دهد که هیچ کارشناس قادر به تشخیص و شناسایی قسمت ضرب دیده نباشد ولی در صورت سپردن خودرو به مراکز غیر معتبر در صورتی که پس از رفع عیب نشانه‌ای از موج رنگ پریدگی یا دو رنگ بودن ظاهر شود به هیچ عنوان برگشتن به حالت قبلی امکان پذیر نخواهد بود